Política de Privacitat

Aquesta pàgina web és propietat d’Edificacions Moreno amb domicili al Carrer Ató Bisbe, 2
08500, Vic (Barcelona).
E-mail: info@emoreno.es

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L’accés a la web és responsabilitat única dels usuaris, no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Edificacions Moreno i l’usuari.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquesta pàgina web són titularitat d’Edificacions Moreno. Tots els nostres continguts, excepte les imatges, que podrien tenir drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedència.

A continuació, Edificacions Moreno li informa de la política de protecció de dades que aplica a les dades personals facilitades lliure i voluntàriament per l’usuari a través del web www.emoreno.es.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, les seves dades personals facilitades en la utilització de la web seran tractades per Edificacions Moreno que es compromet a protegir la seva privacitat.
La finalitat del tractament de les dades serà gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web. L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Compare listings

Compare